P  h  o  t  o  A  r  t  w  o  r  k
Nature; natuur- en algemene fotografie

Concerts; uitsluitend concert- en festivalfotografieNATURE
 
CONCERTS

Al het beeldwerk is eigendom van Heidi Haesevoets (de auteur), gehele of gedeeltelijke overname voor eender welk medium is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Bij ieder misbruik zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden in samenwerking met Sofam.

The images on this site are copyrighted material. This means that I own all rights to the images, and they may not be used without my written permission. Do not put them on the internet in any other way including, but not limited to: your home page, graphics collection, electronic cards, messega boards, social media ...
www.sofam.be